AmbuZorg

Verwijzers

Als beroepsverwijzer kunt u uw patiënten met psychische klachten verwijzen naar ons. Als specialistische GGZ instelling hebben wij medische professionals, zoals psychiater, gz psycholoog, basis psycholoog, ambulante hulpverleners en buurtgeleiders, in huis. Een verwijzing kan schiftelijk (verwijsbrief of per mail) of mondeling (telefonisch) plaatsvinden. 

Een verwijzing is nodig van een huisarts of beroepsverwijzer om de nodige zorg te kunnen verlenen. Bij een verwijzing naar ons worden alle kosten vergoed vanuit de gemeente of zorgverzekering. Het wettelijke eigen risico van uw patiënt vergoeden wij ook. Hierdoor kan de zorgverlening optimaal geschieden. Meer informatie over hoe een verwijzing plaatsvindt kunt u lezen in onze verwijsmodel.

Wanneer verwijzen? 
Om de kwaliteit en de kostenbeheersing in de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) te waarborgen is er vanuit de overheid per 1 januari 2014 een nieuwe structuur in de GGZ ingevoerd. U kunt als huisarts een patiënt in uw praktijk zelf behandelen, laten behandelen door uw praktijkondersteuner ggz (POH GGZ), verwijzen naar de Generalistische Basis GGZof verwijzen naar de Specialiseerde GGZ. U bepaalt op basis van de volgende criteria waarheen u verwijst: 
- Is er een vermoeden van een DSM benoemde stoornis?
- Wat is de ernst van de problematiek?
- Wat is de impact op het dagelijks functioneren?
- Complexiteit van de problematiek: is er sprake van comorbiditeit?
- Het risico: is er sprake van zelfverwaarlozing, verwaarlozing van naasten, suïcideneigingen of kindermishandeling?
- Het beloop van de klachten: wat is de duur van de klachten?

Heeft u een vermoeden van een DSM stoornis? Dan kunt u verwijzen naar de Generalistische Basis GGZ. Zijn er factoren die van invloed zijn op de DSM stoornis? Bijvoorbeeld een hoog risico op agressie of suïcide? Of andere bijkomende factoren die het complex maken? Dan kunt u verwijzen naar de Specialistische GGZ.

Verwijzen bij AmbuZorg 
AmbuZorg is een instelling voor geestelijke gezondheidszorg, gespecialiseerd in DSM IV stoornissen. Wij bieden onderzoek, advies, behandeling en begeleiding aan een ieder die problemen ondervindt door een stoornis of verslaving. Onze behandeling vallen onder de Generalistische Basis GGZ (GBGGZ) en Specialistische GGZ (SGGZ).

Onze specifieke deskundigheid ligt bij de behandeling en begeleiding van mensen met een stoornis of verslaving in combinatie met één of meerdere lichamelijke aandoeningen. Onze aanpak kenmerkt zich door een combinatie van medisch-psychiatrische, psychologische en sociale zorg. Dit doen wij door een geïntegreerde aanpak met onze multidisciplinaire team van (medische) specialisten.

Als beroepsdeskundige kunt u uw cliënt aanmelden bij ons voor specialistische zorg. U kunt gebruik maken van dit formulier. In dit formulier vult u alle relevante gegevens in, waaronder ook de reden voor verwijzing. We nemen onmiddelijk contact op met uw cliënt.

U kunt ook uw cliënt aanmelden door ons een e-mail te versturen op info@ambuzorg.org. Vermeld daarbij uw cliëntgegevens (zoals NAW, BSN, geboortedatum), uw eigen gegevens (zoals uw naw gegevens en agb code van uw praktijk) en de reden voor verwijzing.

Wilt u liever een telefonisch contact opnemen met ons, dan kunt u dit gerust doen op (085) 301 09 77. Wij staan u graag te woord. U kunt ook telefonisch de zorgvraag met ons bespreken. Onze intaker of behandelaar kunnen u hier meer over vertellen.

Wij gebruiken cookies op onze website. Bij het bezoeken van ons website gaat u akkoord met het gebruik van cookies. Meer informatie

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close