AmbuZorg

Over ons

Missie 
De missie van AmbuZorg is om de gezondheid en welzijn van mensen in Nederland te bevorderen, door het samenbrengen van mensen en middelen die elkaar inspireren, van elkaar leren, elkaar ondersteunen, zodat een betere toekomst wordt gemaakt.

Visie 
Door op een kwalitatief eenvoudige, effectieve en betrouwbare manier kennis en middelen beschikbaar te maken voor de samenleving, zijn wij in staat om iedere laag van de samenleving te helpen om de gezondheid en welzijn te bevorderen.

Onze zorgverlening is daarom gericht op het bereiken van een zo hoog mogelijke mate van autonomie en het (weer) zo zelfstandig en zo gelukkig mogelijk leven in de samenleving.

Het bestuur van AmbuZorg ziet het als haar taak om zich in te zetten voor een gezonde samenleving. Dit doen we door innovatieve initiatieven te nemen binnen gemeenten, in wijken en buurten. Naast het behandelen en begeleiden van mensen, richt AmbuZorg zich ook sterk op preventie en het vroeg signaleren van problemen. Om dit te bereiken werkt AmbuZorg samen met tal van (keten-) organisaties en instellingen, zoals de GGD, huisartsen, gemeenten, politie, algemene ziekenhuizen, buurtcommissies, etc.

Het bestuur van AmbuZorg is verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding. De Raad van Toezicht heeft een toezichthoudende en controlerende rol binnen AmbuZorg. Het bestuur heeft samen met de Raad van Toezicht (RvT) de verantwoordelijk voor het waarborgen van de kwaliteit van de zorgverlening en erop toezien dat alle geleverde diensten binnen de wettelijke kaders vallen. DIt is geregeld in het reglement van de RvT.

Het bestuur en de RvT zijn tevens ook verantwoordelijk voor het toepassen van de zorgbrede governance code 2010. Ook is het bestuur en de RvT verantwoordelijk voor de jaarlijkse publicatie van de verantwoording zorginstellingen naar het Ministerie van Volksgezond, Welzijn en Sport.

Uw mening telt!
Heeft u een idee hoe wij onze zorg kunnen verbeteren? Of heeft u juist een klacht over onze zorgverlening? Deel het met ons. Uw mening telt!

Onze clientenraad bespreek en analyseert samen met het bestuur alle ideëen en klachten van onze cliënten, medewerkers en ketenpartners. In het klachtenreglement staat beschreven hoe wij met een klacht omgaan. 

Onze medewerkers hebben natuurlijk een belangrijke rol in het zorgproces. In het klokkenluidersregeling staat beschreven hoe wij omgaan indien een medewerker van mening is als wij ons niet houden aan de geldende wet-en regelgeving.

Kwaliteit zorgverlening 
AmbuZorg heeft kwaliteit en veiligheid hoog in het vaandel staan. Zowel voor onze cliënten als onze medewerkers. Daarnaast staat veiligheid van zowel onze medewerkers als onze cliënten boven alles.

Wij werken met het kwaliteitsmodel van HKZ (Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector). Dit zorgt voor continu verbetering van onze dienstverlening. Hiernaast wordt jaarlijks onze AO/IB geaudit door een externe accountant (Register Accountant). Gedurende de audit wordt de kwaliteit van onze dienstverlening getoetst. 

In het kwaliteitsmanagement systeem van AmbuZorg komen onderwerpen aan de orde, zoals:
- Reglement van het bestuur en RvT
- Klachtenregeling
- Administratieve organisatie en interne beheersing
- Werkprocessen en verbetering daarvan
- Protocollen en naleving wetgeving
- Methoden en technieken
- Klokkenluidersregeling
- Privacyregeling (wbp)

Kortom, wij garanderen gewoon goede zorg!

Erkend Leerbedrijf 
In 2016 heeft AmbuZorg het keurmerk 'Erkend Leerbedrijf' behaald van het SBB. Met dit keurmerk zijn wij erkend als leerbedrijf. Het betekent dat wij een mbo-student kunnen en mogen begeleiden in zijn/haar leerproces, welke voldoen aan de standaarden van de MBO-scholen en het SBB. Met het SBB-keurmerk halen wij op verschillende manieren de toekomst in huis. Als student is het ook verstandig om naar je kansen op werk en stage te kijken. Ook kan jij als student een nieuwe medewerker worden, waarmee wij lang vooruit kunnen. Hoe dan ook: met een mbo-stageplek brengen wij de toekomst in huis. Wij hebben jou nodig!

Solliciteer vandaag nog voor een stageplek of werkervaringsplek bij AmbuZorg. Je kunt je cv en motivatiebrief opsturen naar hrm@ambuzorg.org. Je kunt natuurlijk ook telefonisch contact opnemen met ons op (085) 301 09 77 als je vragen hebt over een stageplek of werkervaringsplek. Wij gaan ervoor, jij toch ook?

Kijk ook op www.s-bb.nl voor actuele stageplekken.

Wij gebruiken cookies op onze website. Bij het bezoeken van ons website gaat u akkoord met het gebruik van cookies. Meer informatie

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close