AmbuZorg

Cliënten

Bij AmbuZorg kunt u terecht voor gespecialiseerde behandelingen voor problemen met een stoornis of verslaving. Een behandeling bij ons zal meestal plaatsvinden bij ons op kantoor in Den Haag. U komt dan regelmatig, bijvoorbeeld wekelijks, bij ons op kantoor voor contact met uw behandelaar. Voor begeleiding komt u, bijvoorbeeld wekelijks, langs bij ons op kantoor voor contact met uw begeleider. Uw begeleider kan ook bij u thuis of een ander vertrouwd omgeving langskomen.

De behandeling en begeleiding bestaat – naast de gesprekken met uw behandelaar of begeleider– uit diverse modules die worden gegeven door onze deskundige medewerkers (psychologen, psychiaters, agogisch medewerkers en ambulante hulpverleners).

Behandelmethode 
Het is alleen mogelijk om een stoornis of verslaving effectief te behandelen door tegelijkertijd de bijkomende problemen te behandelen. Daarom zijn onze behandelingen gericht op de aanpak van het probleem en de bijkomende psychische en lichamelijke aandoeningen. Samen werken we aan uw herstel. Daarmee bedoelen we niet alleen het onder controle krijgen van de verslaving en psychische aandoeningen. Het gaat ook om herstel van sociale netwerk, werk en wonen, als dat nodig is.

Begeleidingsmethode 
Om uw zelfredzaamheid te bevorderen werken wij stapvoets naar uw doelen. Dit stellen wij samen met u vast. Met behulp van het zelfredzaamheidsmatrix (ZRM) stellen wij vast wat uw vooruitgang is en welke hulp nodig is om uw leven weer op orde te krijgen.

Onderzoek en behandel- en/of begeleidingsvoorstel
Tijdens de eerste afspraak vinden er verschillende onderzoeken plaats. Omdat de eerste afspraak als intensief wordt ervaren, adviseren wij u om naar de eerste afspraak een familielid of vriend(in) mee te nemen. Aan het einde van de afspraak bespreken we de resultaten van de onderzoeken en nemen we het behandel- en/of begeleidingsvoorstel door.

Voor wie?
Een ieder die een verwijzing heeft van de huisarts of een zorgindicatie heeft van de gemeente kan terecht bij AmbuZorg. Behandeling kan worden gecombineerd met gezinsondersteuning of begeleiding. Bij de behandeling wordt zo veel als mogelijk gebruik gemaakt van ons multidisciplinaire team.

Bij ons zijn onze cliënten onderverdeeld in de volgende categorieën:
- Jeugdzorg: voor kinderen vanaf 4 jaar tot en met 17 jaar.
- Volwassenen: voor cliënten tussen 18 jaar en 67 jaar.
- Jongeren: dit zijn volwassenen tussen 18 jaar en 23 jaar.

Aanmelding begeleiding
Heeft u hulp nodig met uw financiën, huisvesting, lichamelijk functioneren, praktisch functioneren, psychisch functioneren, sociaal functioneren, werk en inkomen, zingeving? U kunt dan bij ons aanmelden door hier te klikken.

Aanmelding behandeling
Met een verwijsbrief van de huisarts of beroepsverwijzer kunt u zich aanmelden voor een behandeling bij AmbuZorg. Na de aanmelding wordt er contact met u opgenomen voor een eerste afspraak. Klik hier om aan te melden.

Aanmelding jeugdzorg
Maakt u zorgen om uw kind vanwege zijn/haar gedrag, ontwikkeling, school, of iets anders? Wij helpen uw kind om weer vooruit komen. Na de aanmelding wordt er contact met u opgenomen voor een eerste afspraak. Klik hier om aan te melden.

Wettelijke eigen bijdrage bij behandeling voor volwassenen 
Heeft u een verwijsbrief van uw (huis)arts of een beroepsverwijzer, dan betaalt u de wettelijke eigen risico van de zorgverzekeraar als u in behandeling bent bij een GGZ instelling. Komt u in behandeling bij ons, dan vergoeden wij de wettelijke eigen risico. Hierdoor kunnen wij u kosteloos de nodige zorg geven die u nodig heeft.

Bijstandsuiterking bij begeleiding 
Heeft u begeleiding nodig en heeft u zorgindicatie van de gemeente, dan betaalt u maandelijks een eigen bijdrage aan het CAK. Het eigen bijdrage is afhandelijk van uw inkomen. Komt u bij ons in begeleiding en heeft u een inkomen lager dan EUR 20.000, dan vergoeden wij maandelijks het eigen bijdrage. Voorwaarde is wel dat u woont in een van de gemeenten waar wij een contract mee hebben. U krijgt dan kosteloos hulp van ons.

Wij gebruiken cookies op onze website. Bij het bezoeken van ons website gaat u akkoord met het gebruik van cookies. Meer informatie

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close